Poligon i poligonske radnje

Home / Poligon i poligonske radnje

Poligon i poligonske radnje

GRAFIČKI PRIKAZ NAČINA IZVOĐENJE POLIGONSKIH RADNJI PRI SPROVOĐENJU PRAKTIČNOG ISPITA NA POLIGONU

 

Poligonske radnje “A” kategorije:

Auto Škola Euro Drive Bečej A kategorija

Slika 1. Poligonska radnja – Vožnja po pravcu i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

Auto Škola Euro Drive Bečej A kategorija

Slika 2. Poligonska radnja – “Slalom” vožnja (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

Slika 3. Poligonska radnja – Vožnja putanjom u obliku broja “8” (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

Slika 4. Poligonska radnja – Kočenje i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija AM, A1, A2 i A)

 

Poligonske radnje “B” kategorije:

Poligonska radnja broj 1  – Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Auto škola Euro Drive

Poligonska radnja broj 2 – Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligonska radnja broj 3 – Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligonska radnja broj 4 – Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligonska radnja broj 5 – Zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligonska radnja broj 6 – Kočenje i zaustavljanje (deo praktičnog ispita na poligonu kandidata za vozača motornih vozila kategorija B1 i B)

Poligon Auto Škole Euro Drive

[supsystic-gallery id=’2′]5

Comments are closed.