B Kategorija

Home / Kategorije / B Kategorija

B Kategorija

“B” kategorija Auto Škola Euro Drive Bečej

B kategorija smatraju se motorna vozila cija masa nije veća od 3500 kg, i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište vozača.

USLOVI ZA UPIS B KATEGORIJE
•da je kandidat navršio 16 godina za početak obuke.
•da poseduje važeću ličnu kartu,
•da poseduje važeće lekarsko uverenje za vozača B kategorije.

Za prijavu praktičnog ispita neophodno je da kandidat ima zavrsenu obuku i položen ispit iz prve pomoći.

Polaganje vozačkog ispita i dobijanje vozacke dozvole je moguće tek sa napunjenih 17 godina.

OBUKA VOZAČA B KATEGORIJA
Obuka B kategorije se sastoji od 40 casova teorijske i 40 casova praktične obuke.

Teorijska obuka B kategorije je obavezna i kandidat mora biti prisutan na svim časovima teorijske nastave. Kandidat dnevno može imati najviše tri časa teorije. Nastava i polaganje teorijskog ispita za B kategoriju se obavlja u prostorijama auto skole.

Kandidat dnevno može imati maksimalno dva časa praktične obuke B kategorije.

Najkraći rok za koji se može završiti obuka B kategorije je 2 meseca.

Časovi se prilagođavaju slobodnom vremenu kandidata, instruktori su na raspolaganju od 7-22 h.

Imate mogućnost da izaberete vozilo na kom ćete se obučavati.

PRAKTIČNI ISPIT B KATEGORIJE:

Praktičan ispit B kategorije se sastoji iz poligonskih vežbi (na uređenom parkingu) i vožnjom u saobraćaju. Kandidat slučajnim izborom bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon toga sledi ocenjivanje njegovih vozačkih sposobnosti. Ispitnu komisiju čine dva ispitivača, jedan je ispitivač MUP-a a drugi je ispitivač iz auto škole. Ukoliko jedan od ispitivača oceni negativnom ocenom kandidata NIJE POLOŽIO a drugi ispitivač da prolaznu ocenu POLOŽIO kandidat po pravilniku dobija konačnu ocenu NIJE POLOŽIO. Ukoliko kandidat kod oba ispitivača na kraju ispita dobije prolaznu ocenu POLOŽIO ispit je uspešno završen.

Comments are closed.