Kategorije

Home / Kategorije

Kategorije

Uslovi koje treba ispuniti za svaku kategoriju:

“A1” kategorija Auto Škola Euro Drive Bečej

Uslovi koje treba da ispuni kandidat za polaganje “A1” kategorije:

-da je napunio 16 godina
-da ima važeću ličnu kartu
-da ima lekarsko uverenje za vozača A1
-položen ispit iz Prve pomoći
-dobija se gratis AM kategorija kad se položi A1 kategorij, iskoristite priliku i za jedno polaganje dobijate 2 kategorije.

 

 

 

“A” kategorija Auto Škola Euro Drive Bečej

Uslovi koje treba da ispuni kandidat za polaganje “A” kategorije:

-da je napunio 24 godina
-da ima važeću ličnu kartu
-da ima lekarsko uverenje za vozača A
-položen ispit iz Prve pomoći

 

 

 

“B” kategorija Auto Škola Euro Drive Bečej

 

 

 

Uslovi koje treba da ispuni kandidat za polaganje “B” kategorije:

-da je napunio 17 godina
-da ima važeću ličnu kartu
-da ima lekarsko uverenje za vozača B
-položen ispit iz Prve pomoći

Comments are closed.